GB
CZ
SK

 

Kto tlačí letáky objednané na www.printprices.cz

Prevádzkovateľom on-line kalkulácie tlače je rodinná digitálna a ofsetová tlačiarenská firma REP Tisk, spol. s r. o. s viac ako 22 rokmi skúseností v odbore. Za toto obdobie sme vytlačili propagačné materiály pre desaťtisíce zákazníkov. Tlač je pre nás životný štýl.
Zverte vaše tlačoviny nám, do práce vkladáme svoje srdce.

 

Spýtajte sa na ceny tlače, možnosti a termíny zhotovenia

Hybridná tlač, variabilné údaje
a personifikácia tlače, kalkulácia
Ing. Marek Pavlišta
mobil: 00420/737 283 788
marek.pavlista@printprices.cz

Kalkulácia tlače,
ofsetová a digitálna tlač
Ing. Hana Pavlištová
mobil: 00420/737 283 786
pavlistova@printprices.cz

Kalkulácia tlače,
výroba a potlač reklamných predmetov
Monika Plháková
mobil: 00420/737 283 789
plhakova@printprices.cz

Tlačme spolu!

Vytlačíme vaše reklamné a propagačné materiály od letákov, časopisov a brožúr až po katalógy, výročné správy, vizitky a kalendáre. Komplexný servis a odborné poradenstvo zdarma.