GB
CZ
SK

Kdo tiskne letáky objednané přes www.printprices.cz

Provozovatelem online kalkulace tisku je rodinná digitální a ofsetová tiskárna REP Tisk spol. s r. o. s více než 22lety zkušeností v oboru. Za tuto dobu jsme vytiskli propagační materiály pro desetitisíce zákazníků. Tisk je pro nás životní styl.

Svěřte své tiskoviny nám, do práce dáváme své srdce.

Ptejte se na ceny tisku, možnosti a termíny zhotovení


Hybridní tisk, variabilní data
a personifikace tisku, kalkulace
Ing. Marek Pavlišta
mobil: 737 283 788
marek.pavlista@printprices.cz

Kalkulace tisku,
ofsetový a digitální tisk
Ing. Hana Pavlištová
mobil: 737 283 786
pavlistova@printprices.cz

Kalkulace tisku,
výroba a potisk reklamních předmětů
Monika Plháková
mobil: 737 283 789
plhakova@printprices.cz

Tiskněme spolu!

Vytiskneme vaše reklamní a propagační materiály od letáků, časopisů a brožur až po vizitky a kalendáře. Komplexní servis a odborné poradenství zdarma.